2022 kan være et svært gunstig år å kjøpe ny elbil

På tampen av fjoråret ble det klart at det fortsatt skulle være momsfritak på elbiler i 2022, mens avgiftene på både fossildrevne biler og plug in-hybrider økte. Elbiler kommer derfor nå gunstigere ut enn noen gang – men det blir sannsynligvis en kortvarig glede.

– 2022 er utvilsomt et svært gunstig år for deg som skal kjøpe elbil, spesielt om du sammenligner med alternativene fossildreven eller plug in-hybrid. Allerede neste år vil vi etter all sannsynlighet se at denne fordelen begynner å krympe, sier salgsleder for Citroën i Åkra Bil, Ingve Talmo.

Salgslederen minner om at avgiftene på fossildrevne biler og plug in-hybrider har hatt en stabil økning de siste årene, mens avgiftene på elbil har stått stille over flere år. Det har ført til at det prismessige gapet mellom disse bilene har økt fra år til år, frem til nå, hvor gapet aldri har vært større.

– Nå er det jo nærmest oppe og vedtatt at dagens avgiftslette på elbil – i en eller annen grad – vil reduseres neste år, og da vil også fordelen av å kjøpe elbil bli mindre. Derfor er 2022 et veldig godt år å kjøpe elbil, og sannsynligvis det beste året noensinne, sier Talmo.

NB: Hvordan avgiftene vil se ut i 2023 vites ikke, men det er nærliggende å tro at det innføres enten moms eller en form for avgift (eller begge deler) på elbiler fra og med neste år.

Salgsleder for Citroën hos Åkra Bil, Ingve Talmo, sier det kan lønne seg å kjøpe elbil i 2022.

Bilen må være levert innen utgangen av 2022

Ønsker du å sikre deg en elbil så gunstig som mulig, uten de nye avgiftene, må du riktig nok sørge for å bestille en bil som blir levert til deg i løpet av 2022, og da begrenses utvalget av biler noe.

– Dette er viktig å ha i bakhodet når du skal bestille ny elbil nå. Dersom bilen din ikke registreres i Norge før rakettene har gått i lufta og vi skriver 2023, vil også de nye avgiftene slå inn, uavhengig av hvilken pris som sto på den opprinnelige kontrakten din, sier Talmo.

Nederst på siden finner du en oversikt over alle våre elektriske biler.

Hvorfor er det leveringsproblemer på mange biler?

Som følge av både Koronapandemien og et fraktskip som ble stående fast i Suezkanalen i fjor, opplever samtlige bilprodusenter og -forhandlere utfordringer knyttet til produksjon, frakt og levering av biler. Disse leveringsutfordringene er på ingen måte tilbakelagt, og et stort antall nye biler har fortsatt unormal lang produksjons- og leveringstid.

Talmo forteller at hele bransjen gjør så godt de kan for å jobbe seg rundt disse utfordringene, og har stor medfølelse overfor fortvilede kunder som går og gleder seg til å motta sin nye bil, men som ikke vet når de får den. Spesielt fortvilende kan det være dersom leveringstiden strekker seg inn i 2023, og at prisen på bilen dermed øker.

– Dette er selvfølgelig en problemstilling vi er godt kjent med, og vi gjør det vi kan for å levere biler så fort som mulig. For kunder som ønsker biler med raskere leveringstid har vi nå likevel laget en oversikt over de bilmodellene vi kan garantere levering av innen utgangen av 2022, og i mange tilfeller i god tid før det, sier salgssjefen.